top of page
Presne zacieliť
Zuzana Walsh osbne aj cez Skype
konzultácie so Zuzanou

STRETNUTIE SO ZUZANOU

CEZ SKYPE ZADARMO

Zameriame sa iba na vašu cestu.

Nájdem si na vás čas, vypočujem, povzbudím. Budem vašou bútľavou vŕbou do tej doby, než sami všetko uchopíte späť do svojich rúk.

Flexibilné stretnutie, ktoré zmenia váš pohľad

  1. intenzívneho pohľadu na vašu situáciu

  2. tichého načúvania

  3. presnej spätnej väzby

  4. efektívneho hľadania možných a realizovateľných riešení

  5. detailného nastavenia postupu

  6. sami nájdete svoje odpovede

  7. zostavenia vlastných a presných stratégií

 

MOJE HODNOTY SÚ: FÉROVOSŤ, REŠPEKT A DÔVERA.

Konzultácie sú vedené slovensky, česky alebo anglicky.

Najbližší seminár
Registrácia seminárov
bottom of page